مراحل بازاریابی و فروش مراحل بازاریابی مارکتینگ شرکت مشاور آکام آتا

مراحل بازاریابی و فروش

مراحل بازاریابی و فروش بازاریابی یکی از بخش ها و اقدامات مهم قبل از پروسه فروش هر محصول می باشد. که در کسب و کارهای مختلف انواع گوناگونی دارد و با توجه به نوع کسب و کار متفاوت است اما باید گفت که اصول و مراحل آن یکسان است. اگر در بازاریابی و فروش اصول…