مشاوره توسعه کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار مشاوره توسعه کسب و کار، فرآیندی است که در آن یک متخصص باتجربه در زمینه کسب و کار، به صاحبان کسب و کار کمک می کند تا کسب و کار خود را توسعه دهند. این مشاوره می تواند در زمینه های مختلفی مانند استراتژی، بازاریابی، فروش، مدیریت مالی، عملیات و…