اعطای نمایندگی شغل جدید

اعطای نمایندگی شغل جدید

اعطای نمایندگی شغل جدید اعطای نمایندگی شغل جدید، یکی از روش‌های رایج برای ایجاد شغل و کسب درآمد است. در این روش، یک شرکت یا سازمان به فرد یا گروهی از افراد، اجازه می‌دهد تا محصولات یا خدمات آن شرکت را در منطقه‌ای خاص به فروش برسانند. اعطای نمایندگی مزایای زیادی برای هر دو طرف…