مشاوره بازاریابی و فروش کلید موفقیت کسب و کار شرکت آکام آتا

مشاوره بازاریابی و فروش کلید موفقیت

مشاوره بازاریابی و فروش کلید موفقیت هر کسب و کاری می تواند باشد. ۱۶ سال پیش یعنی در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی)، برایان تریسی در کتاب خود به کلیدی بودن نقش بازاریابی و فروش در شرکت ها اشاره کرده است. این کتاب هم اکنون نیز بعد از سالها در وبسایت آمازون موجود است به نام ثروتمند شدن به روش خودتان Getting Rich Your Own Way –  by Brian Tracy.