مشاور مشاوره فروش و بازاریابی شرکت مشاور آکام آتا

مشاوره بازاریابی و فروش

مشاوره بازاریابی و فروش نیاز به مشاوره بازاریابی در چه زمانی احساس می شود؟ مشاوره بازاریابی و فروش شامل مجموعه ای از خدمات است که با بررسی وضعیت فروش شرکت ها و کسب و کارها و نیاز آنها به فعالیت های بازاریابی انجام می گیرد. زمانی که مدیران می خواهند درباره ی رویکردهای بازاریابی کسب…