مشاوره کسب و کار اینترنتی

مشاوره کسب و کار اینترنتی

مشاوره کسب و کار اینترنتی   در ابتدا با این سوال شروع می کنیم که کسب و کار اینترنتی چیست؟ در واقع می توان گفت کسب و کار اینترنتی نحوه ای از ارائه ی خدمات یا عرضه ی محصولات است که در فضای اینترنت انجام می پذیرد. کسانی که در کسب و کار اینترنتی به…