نمونه اسم برند

نمونه اسم برند؛ انتخاب نام برند ( نام تجاری ) کولر اسپلیت

نحوه انتخاب نمونه اسم برند نمونه اسم برند باید با توجه به موارد زیر تعیین گردد که یک پروژه تخصصی و البته سلیقه موسسان و مالکان است. داستان برند هویت برند شخصیت برند استرتژی برند نام برند معمولا در دفترچه برند که شامل هویت بصری برند (کد رنگ های دیجیتال RGB  و کد رنگ های…