چیکار کنم از بیکاری

چیکار کنم از بیکاری

چیکار کنم از بیکاری   بیکاری احتمالا یکی از بزرگترین معضلاتی به حساب میاد که این روزها بسیاری از جوون هایی که درسشون رو تموم کردن باهاش درگیرن. شاید اونها مدام از خودشون بپرسن چیکار کنم از بیکاری؟ و هر چقدر فکر کنن و یا به دنبال کار بگردن موفق نشن تا کار خوبی برای…