مشاور کسب و کار در لاهیجان

روانشناسی کار در ایران

روانشناسی کار در ایران روانشناسی کار در ایران یک رشته نوپا است که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این رشته در ایران به مطالعه رفتار انسان در محیط کار می‌پردازد و به بررسی عواملی مانند انگیزش، رضایت شغلی، عملکرد شغلی، رهبری و مدیریت می‌پردازد. روانشناسی کار در ایران می‌تواند به سازمان‌ها در بهبود…