کارمندان ایرانی گوگل

کارمندان ایرانی گوگل

کارمندان ایرانی گوگل   کارمندان ایرانی گوگل چه کسانی هستند و بودند؟ بر اساس اطلاعات موجود در اینترنت، این دو نفر عبارتند از: بهداد اسفهبد، مدیر پروژه تقویم گوگل روزبه پورنادر، مهندس نرم‌افزار در بخش تبلیغات گوگل   در سال‌های اخیر، تعداد کارمندان ایرانی گوگل افزایش یافته است. برخی از کارمندان ایرانی گوگل عبارتند از:…