تولیدی کفش و کتانی

تولیدی کفش و کتانی، تولید چی خوبه ؟

مشاوره راه اندازی تولیدی کفش و کتانی، سرمایه گذاری، نمایندگی فروش. در تولیدی کفش چه مراحلی طی می شود؟ یک کفش دارای قسمتهای مختلفی از جمله: زیره، رویه، پاشنه های کفش،تخته های کفش، کفی های قابل تعویض، لایه ی میانی تخته و کفی کفش است.  این موارد قسمت های اصلی یک کفش را شامل می شود.