بیشترین سرچ ایرانیان در گوگل 2024 یاشا سازمند شرکت آکام آتا

بیشترین سرچ ایرانیان در گوگل 2024 – 2023

بیشترین سرچ ایرانیان در گوگل 2023 و 2024- توسط گوگل ترندز Google Trends که در واقع برای تحلیل جستجو های گوگل است. – سئو به زبان انگلیسی SEO در واقع مخفف Search Engine Optimization است. سئو بهتر وب سایت یعنی بهتر دیده شدن وب سایت. البته سئو برای کلمات کلیدی خاص استفاده می شود. مشاور مدیریت