دورکاری در جهان امروز و نظرات مختلف

کارفرماها و کارمندان واقعا چه نظری درباره ی دورکاری دارند؟ کووید ۱۹ باعث شده تعداد زیادی از کارمندان از منزل کار خود را انجام دهند. ۹۸% افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند که دوست دارند ادامه ی کار خود را از راه دور انجام دهند. اما همه چیز به این راحتی نیست؛…

بحران و رکود اقتصادی جهانی، بحران مالی و کسب و کار های دنیا با انتشار ویروس کرونا

تنگی نفس اقتصاد جهان و کسب و کار های دنیا با انتشار ویروس کرونا   بحران و رکود اقتصادی، بحران مالی جهانی و کسب و کار های دنیا با انتشار ویروس کرونا بحران و رکود اقتصادی، بحران مالی جهانی و کسب و کار های دنیا با انتشار ویروس کرونا – کارشناسان بسیاری در مورد عواقب…