تعطیلی موقت منطقه آزاد انزلی دفتر شرکت آکام آتا بدلیل جلوگیری از شیوع کرونا ۱۳۹۹

استمرار تعطیلی مراکز تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی

تعطیلی موقت منطقه آزاد انزلی (۱۶ فروردین ۱۳۹۹) و تعطیلی دفتر شرکت آکام آتا (تا اطلاع ثانوی) بدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال، و حفظ سلامتی همکاران، مشتریان و شهروندان محترم – این تصمیم بنا به ضرورت شکستن زنجیره انتقال ویروس این بیماری بوده و هر گونه تصمیمات بعدی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.