مجوزها و افتخارات شرکت

مجور فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد انزلی صادرات واردات بازرگانی یاشا سازمند مدیر عامل شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی 1398 و سال 1399
مجور فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد انزلی صادرات واردات و خرید و فروش عمده کالا یاشا سازمند مدیر عامل شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی 1399 و سال 1400
شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی مجوز فعالیت به عنوان مشاور تجاری یاشا سازمند مدیر عامل سال 1402 و 1403

پایان دوره احکام تجارت مرکز آموزش بازرگانی
گواهینامه پایان دوره احکام تجارت تجارت و کسب و کار ویژه اصناف شمیرانات تهران یاشا سازمند
اینماد نماد تجارت الکترونیک شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی 0سهامی خاص) سال 1402 1403 و 1404 طراحی برنامه نویسی توسعه و پشتیبانی نرم افزار مشاوره مدیریت و مشاوره تجارت و کسب و کار یاشا سازمند
نماد ساماندهی شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) یاشا سازمند مدیر عامل

5/5 - (2 امتیاز)