تصویر گواهی پایان دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار اتاق اصناف ایران تهران، شمیرانات - بصورت آنلاین

احکام تجارت و کسب و کار ویژه اصناف گواهینامه پایان دوره - اتاق اصناف تهران شمیرانات

گواهی پایان دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار تهران به صورت آنلاین ( اخذ شده توسط مدیر عامل شرکت)

مدیر عامل شرکت طی دوره آنلاین با شرکت در دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار تهران موفق به اخذ گواهی دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار تهران شد. این گواهی که توسط مرکز آموزش اصناف صادره شده و گواهینامه پایان دوره می باشد و این دوره آموزشی طی مدت ۲۴ ساعت و با کسب نمره ۸۳ با موفقیت به پایان رساند. این گواهینامه بر اساس دستور العمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار توسط مرکز آموزش اصناف، اتاق اصناف شهرستان شمیرانات تهران صادر گردیده و همانطور که در آن درج شده است به مدت پنج سال معتبر است. این گواهینامه پیشنیاز صدور مجوز برای اصناف می باشد. دریافت گواهی دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار تاریخ صدور گواهینامه ۱۴۰۲می باشد.

دریافت گواهی دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

دریافت گواهی دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار برای پروانه کسب برخی کسب و کار ها اجباری است. حتما تحقیق نمایید و شما می توانید گواهی پایان دوره احکام تجارت و کسب و کار را بصورت آنلاین از برخی وبسایت ها دریافت نمایید. شما می توانید به وبسایت های رسمی اتاق اصناف ایران، سامانه اصناف، مرکز آموزش اصناف الیرز، مرکز آموزش اتاق اصناف شمیرانات، اصناف پلاس، و یا مرکز آموزش آموزش بازرگانی استان خراسان شمالی و یا سایر وبسایت های رسمی مراجعه نمایید. دقت نمایید به وبسایت های متفرقه و غیر رسمی مراجعه ننمایید. دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار تهران به شما کمک می کند. اطلاعات بسیار مفید در دوره احکام تجارت و کسب و کار وجود دارد که به کسب و کار شما و بالا بردن دانش شما کمک می نماید. شما می توانید برای مشاوره کسب و کار به شرکت آکام آتا مراجعه نمایید ولیکن برای طی دوره و دربافت گواهی نامه پایان دوره حتما باید به مراکز و سامانه ها و وبسایت های رسمی مراجعه نمایید.

  • سایت ثبت نام دوره احکام کسب و کار
  • دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار کرج
  • سامانه آموزش احکام تجارت و کسب و کار
  • دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار مشهد
  • دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار تهران
  • دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار شیراز
  • سایت ثبت نام دوره احکام کسب و کار اصفهان
  • دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار اصفهان
4.4/5 - (7 امتیاز)