گواهینامه پایان دوره احکام تجارت و کسب و کار
مرکز آموزش بازرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

گواهی نامه پایان دوره مرکز آموزش بازرگانی یاشا سازمند دوره احکام تجارت و کسب و کار

اخذ گواهی پایان دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کارارائه شده توسط مرکز آموزش بازرگانی بصورت آنلاین

این گواهینامه پایان دوره دوره آموزشی احکام تجارت و کسب و کار توسط مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) – همانطور که در متن گواهینامه درج شده است صادر شده است. مدیر عامل شرکت آکام آتا طی دوره ۲۴ ساعته آنلاین با کسب نمره ۸۵ موفق به اخذ گواهینامه احکام تجارت کسب و کار شده است.

5/5 - (1 امتیاز)