احکام تجارت و کسب و کار
مرکز آموزش بازرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

گواهی نامه پایان دوره مرکز آموزش بازرگانی یاشا سازمند دوره احکام تجارت و کسب و کار
5/5 - (1 امتیاز)