لیست قیمت طراحی لوگو، طراحی ست اداری، پوستر، تراکت

لوگو

برنزی

۲۵۰٫۰۰۰

تومان

۲ طرح

۳ ویرایش

انتخاب یک نوع زبان

طراحی لوگو تصویری

طلایی

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

تومان

ویرایش نامحدود

اجرا توسط تیم طراحان ارشد

عدم محدودیت در زبان

معرفی رنگ سازمانی

نقره ای

۵۰۰٫۰۰۰

تومان

۶ ویرایش

اجرا توسط تیم طراحان

عدم محدودیت در زبان

معرفی رنگ سازمانی

پوستر

برنزی

۱۵۰٫۰۰۰

تومان

۲ ویرایش

اجرا توسط تیم طراحان

طلایی

۸۰۰٫۰۰۰

تومان

ویرایش نامحدود

اجرا توسط تیم طراحان ارشد

نقره ای

۳۵۰٫۰۰۰

تومان

۶ ویرایش

اجرا توسط تیم طراحان با مشورت طراحان ارشد

کاور آهنگ

برنزی

۲۵۰٫۰۰۰

تومان

طلایی

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

تومان

نقره ای

۴۵۰٫۰۰۰

تومان

ست اداری

برنزی

۲۵۰٫۰۰۰

تومان

طراحی سربرگ و پاکت نامه در یک سایز

طراحی لیبل سی دی و کارت ویزیت پشت و رو

طلایی

۷۰۰٫۰۰۰

تومان

طراحی سربرگ و پاکت نامه در سه سایز

طراحی لیبل سی دی و فاکتور و کارت ویزیت پشت رو

نقره ای

۵۰۰٫۰۰۰

تومان

طراحی سربرگ و پاکت نامه در دو سایز

طراحی لیبل سی دی و فاکتور و کارت ویزیت پشت رو

کاتالوگ و تراکت

برنزی

۲۵۰٫۰۰۰

تومان

به ازای هر لت

طلایی

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

تومان

به ازای هر لت

نقره ای

۵۵۰٫۰۰۰

تومان

به ازای هر لت

جلد کتاب

برنزی

۳۵۰٫۰۰۰

تومان

طلایی

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

تومان

نقره ای

۵۵۰٫۰۰۰

تومان

کارت ویزیت

برنزی

۲۵۰٫۰۰۰

تومان

طلایی

۵۵۰٫۰۰۰

تومان

نقره ای

۱۵۰٫۰۰۰

تومان

بنر و استند

برنزی

۲۰۰٫۰۰۰

تومان

طلایی

۷۰۰٫۰۰۰

تومان

نقره ای

۴۰۰٫۰۰۰

تومان

جهت تعرفه و اطلاع از شرایط دیگر خدمات طراحی با ما تماس بگیرید