بهترین کارت ویزیت زیباترین کارت ویزیت the best business card in Iran Iranian

بهترین کارت ویزیت زیباترین کارت ویزیت

انتخاب رنگ ها بهتر است اصولی و بصورت فنی انجام شود. رنگ ها بر اساس رنگ های سازمانی شرکت ها و سازمان ها انتخاب میشود و بر اساس هویت بصری برند که بخشی از دفترچه برند سازمان است.

Office Set ارزان قیمت شرکت آکام آتا بهترین زیباترین طراحی ست اداری به انگلیسی

بهترین زیباترین طراحی ست اداری

بهترین زیباترین طراحی ست اداری در دنیا، آنچه است که مورد رضایت کامل مشتری باشد. در طراحی ست اداری  فایل های آماده شده به مشتری ارائه می گردد تا در صورت وجود هر گونه مشکل و نارضایتی او مشکل به طور کامل رفع گردد. البته این فایل ها قبل از چاپ هم یک بار به طور کامل توسط کارشناسان مربوطه بررسی می شوند و در صورت وجود هر گونه مشکل، کارشناسان اقدام به برطرف نمودن آن می کنند.