مهدی درستکاری

– رئیس هیئت مدیره شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)

  • کارشناس حسابداری
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی

ایشان بیش از یک دهه سوابق مدیریتی و کارشناسی در حوزه مدیریت مالی و حسابداری دارد.

5/5 - (1 امتیاز)