اصطلاحات حمل و نقل بین المللی pdf

اصطلاحات حمل و نقل بین المللی pdf

اصطلاحات حمل و نقل بین المللی pdf

 دانلود کتاب های مارکت لیدر – زبان انگلیسی تجارت

زبان انگلیسی بازرگانی – جدول اصطلاحات حمل و نقل بین الملل

کتاب زبان انگلیسی در تجارت برای شما کدام است؟

با توجه به گسترش روز افزون فعالیت های بین المللی تجاری و بازرگانی و ارتباطات با کشورهای انگلیسی زبان، آموختن مهارت های زبان انگلیسی تخصصی یکی از ضروریات فعالیت در حوضه های بازرگانی و نیز شرکت های صادرات و واردات می باشد. کتاب زبان انگلیسی در تخصصی برای شما کدام است؟ کتاب های آموزش زبان انگلیسی برای تخصصی انواع مختلفی دارند. برخی از از این کتاب ها بیشتر روی مباحث و واژگان مورد استفاده در دنیای کسب و کار، اقتصاد یا روابط بین الملل و کسب و کار های مالی تمر کز دارند و برخی از این کتاب ها صرفا مهارت های ارتباطی مورد استفاده در دنیای کسب و کار را آموزش می دهند. دسته دوم بر مهارتهای ساده کسب و کار مانند سخنرانیها، جلسات،  مذاکرات، مکاتبات و گزارش‌نویسی و یا رویکردهای منظم و سیستماتیک تجاری تمرکز دارند. شما می توانید با تهیه کتاب زبان انگلیسی تجارت که متناسب با مهارت ها و نیاز های خود، زبان انگلیسی تخصصی خود را بهبود ببخشید و با برقراری ارتباط موثرتر در دنیای کسب و کار، حرفه ی خود را ارتقاء دهید. آنچه می توانید در کتاب زبان انگلیسی در تجارت بخوانید:

  • متن زبان انگلیسی جلسات کاری
  • -متن زبان انگلیسی برای بازاریابی و تبلیغات بازرگانی خارجی
  • متن زبان انگلیسی برای مذاکرات کاری
  • متن زبان انگلیسی برای مکالمات تلفنی
  • متن زبان انگلیسی برای مکاتبات و ایمیل
  • متن زبان انگلیسی برای گزارش نویسی در جلسات

دانلود رایگان کتاب های مارکت لیدر – زبان انگلیسی برای بازرگانی، بازریابی و تجارت بین الملل

دکمه بازگشت به بالا