سی لول C-level چیست؟

سی لول C-level این بالاترین مدیران اجرایی چه کاری انجام می دهند و کار افراد C-Level چیست؟ مشاغل این مدیران سطح بالا با توجه به عنوان معمولی با عنوان سه حرفی که معمولا با  C برای  کلمه ی رئیس آغاز می شود، به عنوان سطح C نامیده می شود. مدیران شاغل در این سطح دارای…